de gasten

#45 Danielle de Nie

#44 Volkert Engelsman

#43 Jan Groen

#42 John Huiberts

#41 Kees Scheepens

#40 Peter Leendertse

#39 Marco van Es

#38 Jan Dirk van der Voort

#37 Frank Silvis

#36 Aaik Rodenburg

#35 Mark Slegers

#34 Roosmarijn Saat

#33 Joost van Strien

#32 Joost Wouters – 2de ronde

#31  Hans Jansen 

#30 Jeroen Klompe van Klompe Landbouw, oprichter SoilHeroes en BoerBakkerBert over hoe een gezonde bodem juist hele unieke smaken geeft aan je gewassen.

#29 Jannemarie de Jonge van Wings en als Rijksadviseur Fysieke ruimte over de grote verbouwing van het buitengebied en noodzakelijk bundeling van gebouwgebonden landbouw.

#28 Han van Kasteren van Avans en TU/E over zijn kijk op de biobased economie en de transitiepaden die gaande zijn.

#27 Marcel van der Heijden van Agroscope en Universiteit Utrecht over hoe het belang van het enten van bodem schimmels voor een weerhoudbare teelt.

#26 Michiel Korthals als voedselfilosoof over het belang van het inleven in de natuur als de perspectiefverandering voor de land-bouw.

#25 Jan Willem van der Schans over het hoe en vooral ook het waarom van korte ketens en welke lessen de geschiedenis ons leert.

#24 Coen Bakker van The Waste Transformers over de inzet van verspilde biomassa voor een schone alternatieve warmtebron.

#23 Arjen van Buuren van landgoed Velhorst over hoe hij de korte keten inzet in zijn agroecologische landbouw praktijk.

#22 Marian Peters van New Generation Nutrition over de waarde van insecten op onze voedsel verspilling en diëten.

#21 Ronald van Marlen van NaNaBio en bestuurslid Demeter over hoe agroecologische landbouw juist datgene is wat we nodig hebben, rentmeesterschap en verbinding met de maatschappij.

#20 Geert van der Veer (2de ronde) over de Boerenraad om de transitie naar een regeneratieve landbouw te ondersteunen.

#19 Maarten van Schijndel van Waterschap de Dommel over de andere kijk op water en wat we daarvan kunnen leren voor de dagelijkse prakijk.

#18 Bert Mulder en Thomas Uljee van Tomasu over de reis om een regeneratieve sojasaus te maken op Hollandse bodem

#17 Maarten Casteleijn van Royal Brinkman over de toepassingen van biologische oplossingen in de glastuinbouw.

#16 Q&A Pius Floris voor een extra Q&A en meer verdieping na het eerste gesprek.

#15 Pius Floris van Plant Health Cure over het belang van schimmels in de bodem.

#14 Cornelis Mosselman van Vooruitboeren over de transitie naar regeneratieve strokenteelt.

#13 Sander Hazewinkel van Lgem over de teelt van microalgen en hun plek in de eiwittransitie.

#12 Remco Mensinck van Biodupro over de mogelijkheden die meelwormen bieden binnen en buiten de landbouw.

#11 Michael Wilde van Bionext over de impact van de Farm2Fork strategie voor de Nederlandse landbouw.

#10 Daan Luining van Meatable over kweekvlees als alternatief voor industriële veeteelt.

#09 Wim de Laat van The Protein Brewery over grootschalige eiwitproductie met schimmels in het lab

#08 Damaris Matthijsen van Economy Transformers over een nieuwe economie zonder particulier grondeigendom.

#07 Simone Koekkoek van Campus Almkerk over vraaggerichte en natuurinclusieve landbouw met behulp van een robot.

#06 Henk Kieft van Gaia Campus over de kwantum theorie toegepast op landbouw.

#05 Geert van der Veer van Herenboeren over hoe hij de voedseltransitie wil versnellen door burgerinitiatieven te faciliteren.

#04 Jasper ten Berge van Bij de oorsprong over microben als geheim wapen bij het sluiten van de kringloop.

#03 Jan Duijndam van Hoeve Biesland over kringlooplandbouw.

#02  Joost Wouters van The Seaweed Company over de potentie van zeewier.

#01 Pepijn Schmeink van plantaardig fast food restaurant Jack Bean over zijn ondernemerslessen op weg naar lokaal plantaardig voedsel als de norm.