NV#10 – Daan Luining

De belofte van kweekvlees: oplossing voor industriële veeteelt?

Daan Luining van Meatable past de principes van tissue engineering vanuit een medische context toe op het maken van kweekvlees. Een alternatieve eiwitbron gebaseerd op dierlijke stamcellen gevoed met plantaardig materiaal en zouten. De komende 5 jaar gaat zijn kweekvlees uitgroeien van prototype tot nieuw eiwitalternatief in de schappen van de supermarkt. Wordt kweekvlees het diervriendelijke alternatief voor industrieel geteeld vlees?

Daan Luining leerde van stamcellen nieuw weefsel maken voor de gezondheidszorg. Voor Meatable past hij dit principe toe op het kweken van vlees voor consumptie. Een technisch ingewikkeld proces waarbij stamcellen vermeerderd worden met plantaardige voeding en de juiste functie krijgen met behulp van elektrische prikkels. Binnen de cellulaire agricultuur sector is de kweekvlees start-up van Daan en zijn compagnon wereldwijd een koploper. Hun productie van alternatieve dierlijke eiwitbronnen via tissue engineering lijkt veelbelovend. Ze zijn ervan overtuigd dat kweekvlees kan helpen het groeiende gat te dichten tussen de vraag naar en aanbod van vlees. De vraag naar vlees blijft immers stijgen door een groter wordende wereldbevolking en de stijgende welvaart in Azië. De huidige marktpotentie daarentegen wordt begrensd door de (on)mogelijkheden die de intensieve veeteelt biedt.

Efficiënter vlees maken zonder tussenkomst van een dier Om kweekvlees te maken zijn er eenmalig dierlijke stamcellen uit een navelstreng nodig. De cellen worden vervolgens gevoed met plantaardige grondstoffen en zouten. Anders dan bij vlees van een dier wordt het voedsel direct gebruikt door de cellen. Daardoor kan er in het lab van een kilo planten binnen een paar weken zelfs meer dan een kilo dierlijke cellen worden geproduceerd. Zonder veel water en land te gebruiken. Met de aanstaande komst van kweekvlees krijgt de vleesteelt sector een efficient te produceren alternatief voor regulier vlees. Deze ontwikkeling zet aan tot nadenken over wat onze definitie van vlees eigenlijk precies is. In hoeverre is kweekvlees vergelijkbaar met regulier vlees? En wat is je houding ten aanzien van het eten van reguliere en alternatieve (dierlijke) eiwitten?

Daan zoekt tissue engineers! Ben of ken je een tissue engineer die met Daan en zijn team wil werken aan de ontwikkeling van kweekvlees? Neem dan contact op met Meatable.