NV#28 – Han van Kasteren

Op maandag 30 mei om 16:00 hebben we een online gesprek met chemisch technoloog Han van Kasteren.

We bespreken hoe biobased een belangrijk aspect vormt in de landbouwtransitie. Als we denken aan de landbouwtransitie, denken we vaak alleen aan voedsel. En dat is te beperkt. 

We staan aan de vooravond van een biobased transitie. Dat vraagt veel meer van de landbouwtransitie dan alleen nutrientvol voedsel. Het vraagt ook om een betere verwaarding van biomassa om de verdienmodellen van de boer te optimaliseren. 

De uitdaging is dat we veel meer in groene chemie moeten gaan denken. Zo trekken we de biologie breder en komen we tot nieuwe oplossingen. Met de vele praktijkvoorbeelden en inzichten zal Han ons meenemen in hoe hij die transitie ziet. En welke kansen er liggen voor de ondernemende boer.

Wil je bij het online gesprek zijn? Meld je dan aan via dit formulier!