NV#19 – Maarten van Schijndel

Vitaal water onmisbare component in regeneratieve landbouw

Water is een bijzonder fenomeen. Het zo vanzelfsprekend. Maar de realiteit is: zonder water is er geen leven mogelijk. Wat we vaak niet kennen, is het verhaal van het watermolecuul. En wat de verrassende maar onverklaarbare eigenschappen zijn van water. Een onontdekte waterwereld die volop kansen biedt. Maarten van Schijndel is er ingedoken en vertelt over wetenschappers en toepassingen die hem inspireren. 

Waterschap De Dommel staat voor uitdagingen rond klimaatverandering. Kijken naar andere ideologieën en technieken helpt ze om hun doelstellingen te behalen. Maarten van Schijndel houdt zich bij het waterschap bezig met water en bodemgezondheid. In zijn werkveld geeft de theorie over vitaal en gestructureerd water van Viktor Schauberger praktisch toepasbare inzichten. Net als het werk van Luc Montaigner en Gerald Pollack. 

We blijven graag onafhankelijke verhalen maken. Help je ons daarbij?
Je kunt Nieuw Voer steunen met een gift. Dat kan heel simpel via iDeal met deze link

Onverklaarbare eigenschappen van water
Watermoleculen gedragen zich anders dan alle andere moleculen. Waarom dat zo is, is de grote vraag. Er is inmiddels bekend dat water meer dan 40 anomalieën kent. Het is daarmee een van de meest vreemde moleculen in het universum. Zo zijn bomen in staat water naar boven te transporteren tegen de zwaartekracht in. En is ijs lichter dan water. Iets wat de andere moleculen niet kunnen nadoen. 

Misschien heb je vroeger op de middelbare school bij Scheikunde wel eens van Vanderwaalsverbindingen gehoord. Sterke bindingen tussen moleculen. De waterstofbrug is een nog veel sterkere. Het is een verbinding die als het ware zorgt dat water aan elkaar blijft plakken, zodat een letterlijke brug van water gevormd kan worden tussen twee bekers water

Inspiratiebronnen
Eén van Maartens inspiratiebronnen is Viktor Schauberger. Een Oostenrijkse boswachter, natuuronderzoeker en uitvinder, die in staat was om anders naar water te kijken. De conventionele wetenschap heeft lang voor het raadsel gestaan waarom Viktor zijn uitvindingen zo goed werkten. Zijn inzichten stonden haaks op wat bekend was over water. Inmiddels wordt Schauberger zijn werk door velen bestudeerd om zijn inzichten toe te passen op de praktijk. 

Je staat er misschien niet bij stil, maar water is energetisch. Gerald Pollack van de Washington State University bestudeert de vierde fase van water: H3O2. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van lege ruimte in water, de zogenaamde exclusion zone, die geen enkel enig molecuul of atoom bevat. Die zone wordt geëxtraheerd, waardoor H3O2 ontstaat. Een inzicht dat op veel disciplines toepasbaar is. 

Professor dr. Luc Montagnier is een andere wetenschapper wiens inzichten Maarten toepast. De meest bekende ontdekking van Montagnier is ongetwijfeld die van het HIV virus. Een stuk minder bekend is zijn onderzoek naar de informatie die water op kan slaan in haar structuur. Het blijkt dat je niet alleen informatie in water kan opslaan, maar er ook mee kan overbrengen en de informatie er ook weer uit kunt halen. Deze theorie verklaart ook de werking van homeopathie.  

Vanuit deze inspiratiebronnen haalt Maarten een aantal voorbeelden aan van wat er in de praktijk geëxperimenteerd en geobserveerd wordt.

Bubbels voor herstel waterkwaliteit
Het water van rivier De Dommel heeft te maken met een disbalans in zuurstof door de dag en het jaar heen. Het blijkt dat er overdag meer zuurstof in het water aanwezig is dan in de avond en nacht, wanneer de planten juist minder zuurstof uitscheiden. Bijkomende uitdaging is dat het water van De Dommel ondiep is, waardoor de zuurstofoverdracht maar kort is. Om met zo min mogelijk energie, zoveel mogelijk zuurstof in het water van De Dommel te krijgen, wordt gebruik gemaakt van de Pathema technologie. Dat is een soort draaikolk (vortex) die in staat is heel kleine luchtbellen te produceren, die langer in water blijven zitten en langere tijd zuurstof af kunnen geven aan het aquatisch leven. Het resultaat is dat het waterleven inderdaad profijt heeft van deze zuurstofbellen en gemakkelijker weer herstelt na een dagelijkse zuurstofdip.  

Datzelfde principe wordt ook toegepast op ijsbanen wereldwijd. Het is een scheikundig gegeven dat water sneller bevriest als het water warm is. Meer dan de helft van de ijsbanen wereldwijd maakt van dit proces gebruik. In plaats van het verwarmen van water om vervolgens het water te laten bevriezen, wordt koud water ontgast zodat er zuiverder water overblijft dat sneller bevriest en zorgt voor harder ijs. Opbrengst: energiebesparing en kwalitatief beter ijs.

Flow Form vortex
Met zogenaamde Flow Forms bootst Waterschap De Dommel een bergbeekje na door slootwater door verschillende kommen te leiden om een natuurlijke nazuivering na te bootsen. Lijkend op een aaneenschakeling van watervallen, heeft het water met behulp van de kommen langer contact met de atmosfeer, brengt het meer zuurstof in water en worden pathogenen door de UV-straling afgebroken. Zoals water uit de bron, bruist het gezuiverde water van energie. Opbrengst: hogere energetische waarde zonder chemicaliën. 

Natuurlijke zuivering
De zuivering van rest- en afvalwater wordt ook bij brouwerij Abdij de Koningshoeve toegepast. Het verontreinigde water wordt door een kas met planten en bioreactoren van microbes geleid. Het water wordt hierdoor met biochemische processen op een natuurlijke manier wordt gezuiverd. Wat het bijzonder en kansrijk maakt is dat de natuur restproducten kan neutraliseren. Door een andere manier van waterfiltering is er voor dezelfde hoeveelheid water een kleinere kas nodig en is de druk op de hoeveelheid benodigd land een stuk lager. Doordat men precies weet wat er in het afvalwater zit, werkt dit principe voor de brouwerij goed.

Een uitdaging hierbij is de gevoeligheid van planten voor verontreiniging. Op stad- of industrieniveau is dat vaak niet van tevoren bekend. Het risico is dat de plant en microbes in de bioreactoren doodgaan. Zou dit een oplossing zijn om het water eerst te vitaliseren voordat het naar een plantenkas gaat?

Voedselproductie
Ook bij de productie van ons voedsel wordt het principe van vitalisering ingezet. Ook al loopt de boer hier meestal niet mee te koop. Om meer maispitten aan de kolf te krijgen, worden maïskorrels gevitaliseerd voordat ze gezaaid worden. Vitaal water voor koeien om de melkproductie te verhogen is ook een voorkomende praktijk. De smaak van druiven en wijn kan ook veranderen door het principe van vitaal water. Dat blijkt te kunnen door het door een keramische ring te halen. 

Welke rol heeft kwantummechanica in deze waarneming? Eerder heeft Henk Kieft ons meegenomen in kwantum landbouw en uitgelegd dat alles bestaat uit trilling en frequentie. En iets dat in zijn natuurlijke frequentie resoneert, betere energie afgeeft.

Meer weten? Bekijk het interview met Wim Kieft over energie en de invloed daarvan op landbouw.

Landbouw: vitaal water maakt een plant weerbaarder
Vitaal water zorgt voor betere wortelgroei. Dat blijkt uit experimenten waarbij de groei van zaadjes die wel en geen vitaal water krijgen vergeleken worden met elkaar. Het blijkt dat de groei met vitaal water voor zichtbaar meer haarwortels zorgt. Uit het experiment dat Maarten deed met mosterdzaad bleek hetzelfde. 

Wat als we de kennis over vitaal water verbinden met Pius Floris zijn kennis over bodemgezondheid en plantgezondheid? 

Meer weten? Beluister de podcast met Pius Floris over zijn inzichten.  

Een ander experiment dat Maarten wil doen in samenwerking met een boer gaat over de hogere infiltratiesnelheid van gevitaliseerd water. In theorie is er minder water nodig om bijvoorbeeld een akker te beregenen, omdat vitaal water sneller naar de wortel gaat. Wat heeft dat voor invloed op haarwortels en microorganismen? En dus op de weerbaarheid en gezondheid van de plant? En op de opbrengst voor de boer?

Michael Wilde vertelde in een vorige podcast over het rottingsproces van biologische komkommers. Dit verloopt anders dan bij regulier geteelde komkommers. Kan vitaal water hier een rol in spelen? En leidt de Farm to Fork strategy ook tot een ander besef van de invloed van water op ons voedsel? 

Meer weten? Michael Wilde vertelt over de Farm to Fork strategy.

Landbouw: bodem en water 
De toepassing van bokashi is een steeds bekender wordende tool in de regeneratieve landbouw. Het is een soort van gefermenteerde compost die helpt de bodemstructuur en bodemgezondheid te verbeteren. Het blijkt dat dit zorgt voor beter bodemdoorlatendheid tijdens hevige regenbuien. Iets wat heel relevant is in deze tijd van klimaatverandering. Bokashi wordt op de bodem uitgestrooid en werkt als voedsel voor het bodemleven. Het stimuleert bodembewoners om zich een weg naar de bokashi te graven. Door de gangen die het bodemleven maakt, kan uiteindelijk het water beter de bodem in stromen en beter worden vastgehouden. Bijkomend voordeel is ook dat onkruid gemakkelijker weg te halen is door een vochtige bovenlaag. Het moet logischerwijs wel meerdere jaren achter elkaar gebruikt worden om effect te kunnen zien van bokashi en regeneratieve landbouw. 

Meer weten over bokashi? Luister dan het gesprek met Jasper ten Berge waarin hij vertelt over de toepassingen van bokashi

Pragmatische open blik naar wat wel en niet werkt
Zoals met zoveel dingen, is het helemaal niet raar om eens anders naar dingen te kijken, die je vanzelfsprekend vindt. En open te staan voor fenomenen die nog niet bewezen zijn, simpelweg doordat de wetenschap de benodigde meetinstrumenten nog niet heeft. Een andere kijk op de zaak kan immers verfrissend werken. En zo is het ook met water. 

De technieken waarmee Maarten experimenteert laten in de praktijk overduidelijk zien dat ze werken. De wetenschappelijke verklaring ontbreekt nog. Er is fundamenteel onderzoek nodig om de werking echt te kunnen doorgronden. Al met al is een bewezen werking van de vitalisering van water in de praktijk voldoende om het wereldwijd als standaard te implementeren. Ook al is het door de huidige wetenschap nog onvoldoende doorgrond. Het is nodig om meer en grootschaligere praktijktesten te verrichten en met een bredere groep mensen over de potentie van vitaal water na te denken.  

Impact voor de regeneratieve landbouw
Net als regeneratieve landbouw, staat ook het begrip van vitaal water nog in de kinderschoenen. Ondanks dat de gangbare landbouwwetenschap moeite blijkt te hebben om nieuwe concepten fundamenteel te begrijpen, experimenteren regeneratieve landbouwers erop los met vitaal en gestructureerd water. Simpelweg omdat het in de praktijk tot gezondere gewassen en dieren leidt. En dat is voor een landbouwer genoeg. 

Hoe kunnen we ‘vreemde’ eigenschappen van water verklaren? Welke wetenschappers en instituten zouden hieraan moeten werken? En hoe zouden we op een positieve manier gebruik kunnen maken van de onlogische maar waardevolle eigenschappen van water?

Look deep into nature, and then you will understand everything better – Albert Einstein

The day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of existence – Nikola Tesla

We blijven graag onafhankelijke verhalen maken. Help je ons daarbij?
Je kunt Nieuw Voer steunen met een gift. Dat kan heel simpel via iDeal met deze link

Lees- en kijksuggesties