NV#03 – Jan Duijndam

Kringlooplandbouw. Dé toekomstdroom van minister Schouten. Daar heeft melkveehouder Jan Duijndam wel een antwoord op. Met een marktgerichte houding, een toekomstgerichte filosofie en een daarop aansluitend totaalconcept voor het boerenbedrijf geeft Jan al 20 jaar het goede voorbeeld. Maar of hij daarmee de minister de oplossing voor de landbouwproblematiek op een presenteerblaadje aanbiedt?

Het huidige systeem van landbouw en veeteelt is niet toekomstbestendig. Dat merkte Jan Duijndam 20 jaar geleden al. Noodgedwongen maakte hij een radicale mindshift, die een risicovolle bedrijfshervorming inzette. Zonder de benodigde vaardigheden en financiële middelen op zak te hebben. Wat hij wel had, was een flinke dosis lef en een marktgerichte houding. Hij investeerde keer op keer in het opzetten van nieuwe bedrijfsonderdelen. Met geleend geld en zonder zeker te zijn van succes en rendement. Iets wat hem geen windeieren heeft gelegd. Zijn bedrijf Hoeve Biesland biedt inmiddels een totaalconcept dat als kringloop ecosysteem dienend is aan gezondheid, recreatie, natuur én zijn eigen inkomsten. 

Dat de plannen rond kringlooplandbouw van de minster beslist geen toekomstmuziek zijn, maar haalbare kaart, belichaamt Jan met zijn boerenbedrijf. Met Jan zijn goede voorbeeld in het achterhoofd rest nog de vraag wat er nog meer nodig is om tot een algehele herziening van de Nederlandse landbouw en veeteelt te komen. Ook daar lijkt Jan een antwoord op gevonden te hebben.