NV #26 – Michiel Korthals


Op maandag 25 april (20:00) is voedingsfilosoof Michiel Korthals te gast. Misschien ken je Michiel Korthals van de Slow Food beweging, een van zijn publicaties over voeding en landbouw of als hoogleraar. Zijn brede kennis maakt dat hij de problematiek van ons voedselsysteem vanuit diverse invalshoeken kan overzien. 

Vervreemding van ons voedsel is een belangrijk onderdeel van die problematiek. De consument is zich onvoldoende bewust van de schade die de gangbare voedselproductie heeft op biodiversiteit en de eigen gezondheid. Waar ligt volgens Michiel de mogelijke invloed die de consument heeft op systeemverandering?

De natuur is vaak het kind van de rekening in de reguliere landbouw. Hoe verhouden landbouw, natuur en voeding zich tot elkaar in een ideale wereld? Met andere woorden: hoe kunnen we iedereen voeden met een blijvend oog voor natuurbehoud? 

Een voorhoede van pionierende boeren, ondernemers en organisaties is hier al mee bezig. Wordt hun aanpak van natuurinclusieve voedselproductie verder bottom up ingezet? Of komt de overheid met een holistische lange termijn visie? 

Hoe komen we weer dichterbij de oorsprong van ons voedsel en daarmee onze gezondheid? En wat is volgens Michiel nodig voor radicale verandering?

Wil je live bij het gesprek zijn? Dat kan fysiek of online. Meld je aan via dit formulier!