NV#07 – Simone Koekkoek

Kringlooplandbouw efficiënter door robottechnologie

Nieuwetijds boerenverstand kun je het wel noemen. Een database gevuld met informatie van mens en robot om natuurinclusieve voedselproductie te optimaliseren. Met een achtergrond in bouwkunde en ICT bestieren Simone Koekkoek en haar man Arend hun innovatiecentrum voor duurzame landbouw op alles behalve traditionele wijze. Met resultaat!

Pixelfarming: digitaal grondbeheer op plantniveau
Simone en Arend hebben het concept pixelfarming bedacht. Vraaggerichte voedselproductie waarbij het land wordt opgedeeld in pixels van 10 x 10 cm. Met een database en een robot op het land beheren zij het land tot op plant- en bodemniveau. Tel hier een sterk staaltje natuurinclusief boeren bij op. En het resultaat? Een hoge opbrengst van vollegronds groente zonder gebruik van kunstmest en pesticiden.

Verbetering voedselproductie door trial and error
Door stelselmatig te experimenteren en observeren leert Simone haar gewassen en bodem steeds beter kennen. Zo test ze welke groenten elkaar versterken en kijkt ze naar de invloed van bloemen en insecten op gewas en bodem. Door oog te hebben voor zogenaamde signaalgroente leert ze hoe het met de gesteldheid van de bodem is. Alle verkregen data uit bodem, plant en zelfs uit de ruimtewordt toegevoegd aan de database. Wat blijkt? Meer afwisseling van gewassen in smalle stroken en voldoende insecten zorgen voor minder ziektes. En voor een veel hogere opbrengst dan reguliere monocultuurzonder dat de bodem uitput. 

Toegevoegde waarde door klantenbinding en waardevermeerdering
Simone experimenteert ook met diverse vormen van waardevermeerdering en klantenbinding. Denk aan beleving gebruiken als unique selling point, verwaarding van bijproducten en extra services voor consument en horeca. Een ziekenhuisrestaurant kreeg bijvoorbeeld niet alleen groente, maar ook akkerbloemen en deelde ze uit aan patiënten. Een restaurant wilde extra betalen voor camerabeelden om klanten de herkomst van hun groente te laten zien. Van reststromen worden cosmeticaproducten gemaakt. En als extra service kan de oogst schoon en gesneden bezorgd worden.

Innovaties delen voor versnellen voedseltransitie
De eerste resultaten van pixelfarming zijn veelbelovend. Met observaties en harde cijfers uit de database kan Simone betere beslissingen nemen over toekomstige voedselproductie. Het mooie is dat hun oogst niet alleen uit groente en bloemen bestaat. De meest kostbare opbrengst is misschien wel de nieuw opgedane kennis en (robot)technologie, andere manieren van verwaarding en duurzame klantrelaties. En dat willen ze graag delen. Niet alleen binnen hun innovatiecentrum Campus Almkerk. Juist ook daar buiten.

Simone zoekt hulp bij robot testen!
Simone en Arend zoeken boeren om hun nieuwe robot te testen. De robot kan al onkruid wieden en krijgt de komende jaren aanvullende functionaliteiten. Wil je meedoen of meer informatie? Neem contact op met Simone en Arend