NV#31 Hans Jansen

De zoektocht van Hans Jansen van STERCORE (latijns voor mest) naar een passend bemestingsproduct voor planten dat ook goed doet voor onze planeet, heeft hem gebracht bij het vergassen van dierlijke droge mest. Hij heeft gezien als meststoffen ondernemer wat de impact is van de huidige (kunst-) mestproducten op de bodems, het water en de planten. En hij vond dat het beter kon. Hans ziet de belang van dierlijke mest als een belangrijk bijdrage aan het herstel van bodems en gezonde gewassen. En het herstellen van die verbinding is nodig als je kijk hoe we nu de huidige dierlijke mest verspillen. Na jaren zoeken en verbeteren heeft hij met zijn compagnon Richard Kusters de oplossing nu gevonden. Ze maken van dierlijke mest biochar (koolstof), groen gas, vloeibare CO2 en doen dat zonder resterende afvalstromen. Met een meervoudige waarde creatie zijn ze instaat een gezond verdienmodel te ontwikkelen zonder emissies. Is dit de meststofstoffenfabriek van de toekomst? Volgend jaar wordt de fabriek gebouwd om een mogelijke revolutie te starten. Zijn motto: Denk altijd na wat je doet voordat je iets doet en al doende denk dan nog een keer na!


Help je ons met meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie omaandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer help je mij met meer onafhankelijk hoogwaardige verhalen van pioniers te maken. Alvast veel dank voor je (kleine) steun en het vertrouwen.