Nieuw Voer #16 – Gabriël Tschin

Wat hebben groene chemie en bioraffinage te maken met de landbouwtransitie? Gabriël Tschin van Plant One vertelt ons er alles over op maandagavond 29 maart.

We maken tijdens Nieuw Voer #16 een uitstapje naar bioraffinage en groene chemie. Dat doen we om te begrijpen wat biomassa aan feedstock kan leveren. En welke rol dit kan spelen in de landbouwtransitie.

Tijdens het gesprek met Gabriël Tschin van PlantOne onderzoeken we de transitie van fossiele grondstoffen naar biomassa. Van (petro)chemie naar groene chemie. Deze transitie brengt een andere kijk op grondstoffen met zich mee. En nieuwe mogelijkheden.

Als je groene chemie aan landbouw koppelt, liggen er volop kansen. In de verwaarding van biomassa en emissies. Bijvoorbeeld vanuit het bioraffinage principe.

Wat betekent een betere benutting van reststromen voor boeren, de kringloop landbouw, bijbehorende verdienmodellen. En uiteindelijk de landbouwtransitie? Hoe zorgen we dat steeds meer mensen de groene chemie bril opzetten?

Op 29 maart van 20:00-21:00 praten we met Gabriël via Zoom.
Ben je erbij? Meld je aan via deze knop.

Terugkijken of -terugluisteren? De podcast en beeldopname staan begin april online.